4. třída

Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika Hudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
Vlastivěda

Ještě stále hledám učitele pro další předměty, jestli o nějakých víš, dej jim prosím o mně vědět 🙂 Děkuji

od -roboLaada-