5. třída

Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika Hudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
Vlastivěda Informatika

Čekám na další správné učitele! Jestli o nějakých víš, prosím dej jim na mne odkaz! Díky

od -roboLaada-