Pro učitele

Přátelé,

tento web si nikterak neklade za úkol suplovat vás, učitele. Je pouhou ukázkou toho, jak můžete dále i jinou formou předávat své znalosti v situaci, kdy se se svými žáky nemůžete osobně potkávat ve škole.

Co zde bude:

  • Výuková videa (vložená z jiných zdrojů) – vytvořená buď přímo pro projekt nebo vybrána v souvislosti s daným tématem
  • Odkazy na další studijní materiály
  • Případně obecná jednoduchá cvičení

Pokračovat na tutorial pro učitele >>

Co zde nebude:

  • Rozsáhlé výukové materiály
  • On-line testy a zkoušky

Pro Vás zde bude/je k dispozici také několik výukových videí, co a jak využívat, pokud chcete žákům vysvětlovat látku pomocí on-line nástrojů. Je nám zcela jasné, že tato forma výuky a nástroje nejsou vhodné pro všechny předměty, lze ji však využít jako doplňující nástroj pro vzdělávání vašich žáků.

V drtivé většině lze však využít dostupné nástroje pro vytvoření on-line přednášek a různých vysvětlení, která se podávají nejlépe právě ústní formou. A nemusíte být žádní IT specialisté, stačí využít jeden nainstalovaný nástroj ve vašem počítači a jednu on-line službu.

Ideální stav projektu by byl, kdyby zde na jednom místě byly k dispozici všechny potřebné materiály pro on-line výuku dostupné i pro širší veřejnost v rozsahu díky nouzovému stavu vypadlé výuky pro ZŠ. Učební plány by měly být velice podobné, tudíž použitelné napříč republikou. Ne všichni však jsou ochotni, a třeba ani nemohou, prezentovat sebe na internetu.

Nejvhodnější variantou by byl jeden učitel daného předmětu v ročníku. roboLaada.cz by měl sloužit jako koordinator jednotlivých příspěvků. Vše se bude dynamicky vyvíjet v čase podle požadavků a okolností.

V případě dotazů a zájem o spolupráci, mne neváhejte kontaktovat na info@roblaada.cz.

Díky za vaši práci.

Stále je možnost se zapojit 🙂 i přes pravděpodobný „normální start“ nového školního roku 2020/2021 zva učitelům >>