Pro žáky

Ahoj, já jsem roboLaada [roboláďa] a pomůžu Ti doplnit si potřebné znalosti z předmětů ve škole. Najdi si svůj ročník a předmět, který si chceš prostudovat. V daném předmětu nalezneš další odkazy na jednotlivá témata s výukovými videi, odkazy k tématu a další informace od učilete, který dané téma zpracoval. Pěknou hru! Teda vlastně – zábavnou výuku :)!

První stupeň

1. třída

Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematikaPrvouka
Hudební výchovaVýtvarná výchovaTělesná výchovaPracovní činnosti

2. třída

Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika Prvouka
Hudební výchovaVýtvarná výchovaTělesná výchovaPracovní činnosti

3. třída

Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika Prvouka
Hudební výchovaVýtvarná výchovaTělesná výchovaPracovní činnosti

4. třída

Český jazyk a literatura Anglický jazykMatematika Hudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
Vlastivěda

5. třída

Český jazyk a literaturaAnglický jazykMatematika Hudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
Vlastivěda Informatika

Druhý stupeň

6. třída

Český jazyk a literaturaMatematikaInformatikaHudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
DějepisObčanská výchovaFyzikaChemie
PřírodopisZeměpisVýchova ke zdraví
Anglický jazyk Německý jazykFrancouzský jazykŠpanělština

7. třída

Český jazyk a literaturaMatematikaInformatikaHudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
DějepisObčanská výchovaFyzikaChemie
PřírodopisZeměpisVýchova ke zdraví
Anglický jazyk Německý jazykFrancouzský jazykŠpanělština

8. třída

Český jazyk a literatura Matematika InformatikaHudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
DějepisObčanská výchovaFyzikaChemie
PřírodopisZeměpisVýchova ke zdraví
Anglický jazyk Německý jazykFrancouzský jazykŠpanělština

9. třída

Český jazyk a literaturaMatematikaInformatikaHudební výchova
Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Přírodověda
DějepisObčanská výchovaFyzikaChemie
PřírodopisZeměpisVýchova ke zdraví
Anglický jazyk Německý jazykFrancouzský jazykŠpanělština