Výzva učitelům

Hledáme cca 100 učitelů/dobrovolníků, kteří se pokusí s námi postupně vybudovat virtuální výukové materiály formou prezentace výkladu pro celý rozsah ZŠ, o který žáci přišli. Každý učitel by měl mít na starost pouze jeden ročníkový předmět, takže na matematiku např. hledáme 9 učitelů – pro každý ročník jednoho. Je nutno sestavit přehled všech hlavních chybějících témat.

Je samozřejmě možné pro daný předmět vytvořit pracovní skupinu (třeba kolegové ze školy), která však musí mezi sebou spolupracovat a předmět vytvořit společně.

Preferovaný formát virtuálního výkladu je přes youtube.com, pomocná videa, jak na tvorbu takového materiálu, naleznete v tutoriálech.

Víme, že mnoho učitelů takto materiály pro své žáky vytváří, byla by škoda je nechat zapadnout po skončení současné krize, a především mohou sloužit v této době pro výuku dalších desítek tisíc dětí.

Má to cenu – žáci přijdou minimálně o 2-3 měsíce výuky. Primární obsah materiálů musí být výklad látky.

roboLaada bude fungovat jako koordinátor a starat se o vkládání dodaných materiálů. Pokud je někdo z učitelů zběhlý s prací v CMS Wordpress a najde čas i odvahu, dané materiály bude moci vkládat sám.

Volné předměty jsou rychle identifikovatelné na stránce pro žáky jako ty, které nejsou odkaz na předmět. http://robolaada.cz/pro-zaky/

Dejte nám vědět na info@robolaada.cz. Díky moc.

od -roboLaada-